Covid-19 Sonrası Eğitim

İslam tarihinde hicret olgusu yeni bir dönemi başlatması açısından bir dönüm noktasıdır. Çünkü o dönemde hayat bütünüyle çekilmez bir duruma gelmişti. Yeni ufukların aralanması gerekiyordu. Peygamberimizin (sav.) Taif denemesi buna yönelikti. Nihayetinde Medine’ye göç-hicret olayı yaşanmıştı. Kavimler göçünde de bu yeni ufukları ve yaşanılabilir alanları keşfetme duygusu vardı ve nitekim kavimlerin önünde yeni ufuklar açılmıştı; yeni yerleşim yerleri, yeni düşünce ve dinlerle karşılaşmışlardı. Tarih, bu şekilde toplumların hayatını değiştiren olaylarla doludur.                                               

Covid-19 salgını da 21. asırda bütün dünyada, insan hayatını derinden etkileyen bir olay ve olgudur. Bu salgın, hayatın her yönünü etkilediği gibi eğitimi ve eğitim metotlarını da etkilemiştir. Önümüzdeki günlerde bu salgının eğitim üzerindeki etkilerini daha fazla göreceğiz. Öyle görünüyor ki bu salgın, eğitim modelleri üzerinde bir devrim etkisini meydana getirecektir. Daha önce faydasına inanılmayan ve birçok ülkenin kendi okullarından uygulanmasına son verdikleri bilgisayar, tablet ve cep telefonları gibi bilişim materyalleri günlük hayatımızda yeniden yerini almaya başladılar. Artık genel kanı bu aletlerden kaçınmayacağız, onları alıp kullanacağız fakat doğru ve faydalı bir şekilde kullanacağız.

Online veya uzaktan eğitim dediğimiz model yaklaşık bir yıldan beri ülkemizde uygulanmaktadır. Bu sistemin onarılması gereken tarafları vardır fakat kendisinden yararlanılacak bir model olduğu da bir gerçek. Geçtiğimiz on yıl içinde sosyal medya uygulamalarının gücünü gördük. Yeni bilişim ve haberleşme teknolojileri kısa süreler içerisinde yüzyıllarca ve hatta binyıllarca yapılamayan şeyleri gerçekleştirmektedir. Belki mahremiyetimize halel getirecektir fakat bu uygulama ve teknolojilerden de kaçınamayız. Akıllı cep telefonları, tablet ve bilgisayar gibi aletlerden korkmanın bir anlamı yok. Bize düşen bunları doğru ve faydalı bir şekilde kullanmaktır. Doğru ve faydalı bir şekilde kullanmanın yolu bilinçlenmekten geçer. Doğru bir eğitimin sac ayakları olan öğrenci, aile, öğretmen ve okul idarelerinin rollerini doğru ve bilinçli bir şekilde icra etmeleri gerekir.

Burada yeni eğitim modelinde okul ve öğretmenden daha ziyade ailenin aktif bir rol oynaması gerekmektedir. Burada ailenin bilinçli kontrolü daha da önem kazanmaktadır. Bu sistemde yapılması gereken öğrenciyi bütünüyle kontrolsüz bırakmadan eğitim teknolojilerinden yararlanmasını sağlamaktır. Sosyal medya bağımlılığı 7’den 70’e kadar kendini göstermektedir. Ailelerin hem kendileri hem de çocuklarının bu bağımlılığa düşmeden bilinçli bir şekilde bilgi teknolojisini kullanmaları gerekir.

Öğretmenlerimize de bu konuda daha cazip ve etkili bir şekilde online dersleri yapmaları düşmektedir. Hem yapılan derslerin kalitesine hem de seçilen materyale dikkat etmek lazım. Faydalı, pratik ve uygulanabilen teknoloji ve uygulamalardan yararlanmak gerekir. Öğrenci ve öğrenci ailesinin rahat ulaşabileceği uygulamalar kullanılmalıdır. Ailenin bu aşamada kendi çocuğunun duygusal eğitiminde doğru rol oynaması gerekir. Çocuğun mert, cesur, emanet duygularına sahip ve onurlu olması sağlanmalıdır. Online ortamda yapılan imtihanlarda insanımız kolayına kaçarak, başkalarından yararlanma yoluna gidebilmektedir. Kendi bilgisiyle değil, başkasının bilgisiyle geçmeye çalışmaktadır. Öğrencinin ‘mert, cesur, emanet duygularına sahip ve onurlu olması gerekir’ derken kendi bilgisine dayanan kopya gibi basit hırsızlık sayılan alışkanlıklarından uzak durabilmesini kastediyoruz. Öğrencilik sıralarında hırsızlık yapan birinden ülkeye bir fayda gelmez. Bu tip insanlar her zaman başkalarının sırtından geçinmeye çalışırlar.

Bu salgın döneminde okul eğitimlerinin yanı sıra birçok şirket ve organizasyon, toplantı, konferans ve seminerlerini online ortamda yapmaktadır. Bugün görüldüğü gibi Facebook, Telegram, Whatsapp, msn ve benzeri uygulamalar üzerinde, Hristiyan misyonerler ve birçok terör örgütü üye devşiriyor ve yine onların eğitimini bu araçlarla yapıyorlar. Evet, Covid-19 bir salgındır fakat bu salgının etkisiyle gelişmiş olan iletişim ve bilişim teknolojileri sayesinde eğitimde bir devrim olacağı kanaatindeyim.  

Selam ve dua ile.

 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar